موسسه فهیم

خلاصه ها

 • جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم

  جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم

  سه حوزه در جهاد طرح شده است :اول جهاد ابتدایی دوم جهاد آزادیبخش و سوم جهاددفاعی

 • چالش های فقهی مسأله حجاب

  چالش های فقهی مسأله حجاب

  استاد کاظم قاضی زاده

 • سخنرانی عزاداری های ماه محرم و صفر

  سخنرانی عزاداری های ماه محرم و صفر

  سخنرانی عزاداری های ماه محرم و صفر در لایو اینستگرام موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم

اسوه حسنه؛ روح سیره نبوی در جوامع اسلامی به فراموشی سپرده شده است

اسوه حسنه؛ روح سیره نبوی در جوامع اسلامی به فراموشی سپرده شده است/ نیازمند بازگشت به روحیه مشورت هستیم / حکومت پیامبر، هرگز با استبداد ، خشونت و تحقیر مردمان همراه نبود؛ کاظم قاضی زاده در گفت وگو با شفقنا

اسوه حسنه؛ روح سیره نبوی در جوامع اسلامی به فراموشی سپرده شده است
ادامه