موسسه فهیم

خلاصه ها

 • جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم

  جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم

  سه حوزه در جهاد طرح شده است :اول جهاد ابتدایی دوم جهاد آزادیبخش و سوم جهاددفاعی

 • چالش های فقهی مسأله حجاب

  چالش های فقهی مسأله حجاب

  استاد کاظم قاضی زاده

تحلیل فرآیند تحول ارزشهای اجتماعی در نهج البلاغه با رویکرد جامعه شناختی

تحلیل فرآیند تحول ارزشهای اجتماعی در نهج البلاغه با رویکرد جامعه شناختی- کاظم قاضی زاده -سید حمید حسینی

 تحلیل فرآیند تحول ارزشهای اجتماعی در نهج البلاغه با رویکرد جامعه شناختی
ادامه