موسسه فهیم

مقاله , اندیشه سیاسی , انتخاب سردبیر , مناظره ,

جمهوری اسلامی و مجلس خبرگاه

تفاوت معنادار رأی خبرگان رهبری و موکلان آنان

تفاوت معنادار رأی خبرگان رهبری و موکلان آنان

بر طبق گفته یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری (اسدالله ایمانی) در انتخابات اخیر 58 نفر از اعضای خبرگان از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تقاضا کردند که در انتخابات حضور یابد. این تعداد حدود 65% مجلس خبرگان رهبری را شامل می شود. به عبارت دیگر 65% خبرگان موافق گزینه اقلیت و حداکثر 35% خبرگان همراه اکثریت هستند. این در حالی است که اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی (171 نفر) رأی هماهنگ با موکلانشان داشتند.