موسسه فهیم

مصاحبه

حکومت پیامبر(ص)، هرگز با استبداد و دیکتاتوری و خشونت و تحقیر مردمان همراه نبود

حکومت پیامبر(ص)، هرگز با استبداد و دیکتاتوری و خشونت و تحقیر مردمان همراه نبود

آیة الله کاظم_قاضی_زاده


 

به گزارش خبرنگار «سایت اندیشه ما» آیة الله کاظم قای زاده ،رئیس موسسه فهیم در گفتگو با شفقنا  گفت: برخی جوامع اسلامی معاصر به طور کلی از سیره پیامبر عظیم الشان اسلام دور شدند و برخی هم به ظاهر بخشی از سیره پیامبر اکرم(ص) را انجام می دهند، اما روح سیره نبوی را از یاد برده و به فراموشی سپردند. کشورها رسما حکومت مستبد و موروثی دارند و به صورت پادشاهی اداره می شوند و اذعان می کنند هیچ توجهی به خواست و اراده عمومی ندارند؛ در مقابل بخشی از حکومت ها هم هستند که گرچه به ظاهر با رای مردم سرکار آمدند، اما طوری حکومت می کنند که حکومت استبدادی و فردی ادامه پیدا کند و این با روح سیره پیامبر(ص) که مردم را به عنوان مهمترین امر در عرصه اجتماعی می پذیرفتند، منافات دارد.

🔹پیامبر(ص) در غزوه احد با مسلمانان مشورت کردند، عده ای از سالخوردگان و باتجربه های مدینه گفتند بهتر است در شهربمانیم و جوانتر ها گفتند به خارج شهر برویم. پیامبر در یافتند که نظر اکثریت خروج از شهر است، لذا به نظر اکثریت عمل کرده و به خارج از شهر رفتند. پیامد این خروج شکست غزوه احد بود، اما باز آیه قرآن بر مشورت تاکید کرد و با نزول آیه کریمه «وشاورهم فی الامر» مسیر جوامع اسلامی را مشخص کرد. این درحالی است که روحیه مشورت با مردم به عنوان دستور قرآنی و سیره نبوی در میان حاکمان برخی جوامع اسلامی دیده نمی شود و نیازمند به آن هستیم.

🔹اینکه امروزه افراد به بهانه های مختلف در حکومت های بسیاری از جوامع اسلامی بدون در نظر گرفتن مقررات و حقوق انسان در اسلام، به حبس و حصرهای طولانی افتاده و یا محکوم به اعدام می شوند، یا جنگ هایی که بین کشورهای اسلامی وجود دارد هیچ کدام با سیره پیامبر عظیم الشان اسلام سازگاری ندارد.

🔹حکومت پیامبر(ص)، هرگز با استبداد و دیکتاتوری و خشونت و تحقیر مردمان همراه نبود، بلکه پیامبر(ص) شخصیتی برجسته بود که نمی خواست از طریق حاکمیت بر مردم منفعتی را کسب کند یا به جایگاهی برسد ، اما در زمان حاضر، بسیاری از حاکمان را در بلاد اسلامی می بینیم که به جای در نظر گرفتن مصلحت مردم به مصلحت خود و بهره مندی زودگذر از دنیا می اندیشند و به جای رعایت صلاح جامعه به بقای حاکمیت خود و نزدیکان و حزب و گروه خود می اندیشند و به خاطر حفظ این مصلحت حاضرند حقوق مردم را زیرپا بگذارند.

🔹وظیفه مسلمانان برای بازگشت به سیره پیامبر(ص) این است که هرچه بیشتر آگاه شوند و زیربار ظلم و ناعدالتی نروند، گرچه این زیربارظلم نرفتن هزینه دارد و مردم همانگونه که قرآن فرموده است: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم» برای اینکه روی خوش ببینند باید هم خودشان از فساد دور شوند و در مسیر صلاح گام بردارند و هم با تقویت یکدیگر و خودسازی زمینه را برای رسیدن به جامعه ایده آل فراهم کنند.

🔹درحال حاضر که زمینه های آگاهی بخشی با توسعه فضای مجازی فراهم شده و امروزه یکی از شاخه های عدالت تحت عنوان عدالت اطلاعات تعریف می شود، باید مردم در کشورهای مختلف، توسعه اطلاع رسانی را مدنظر قرار دهند و روشنفکران و نخبگان جوامع اسلامی اطلاع رسانی کنند و این اطلاع رسانی بتواند اطلاعات را در سطح جامعه گسترش داده و حقیقت سیره نبوی و واقعیت های موجود در صدر اسلام را تبیین کنند. متاسفانه امروز بسیاری از اصول حکومت علوی در جوامع اسلامی با توجیهاتی کنار گذاشته شده است که باید با گسترش آگاهی مطالبه گری مردم از حاکمان بیشتر شود.

🔹حاکمان هم باید متوجه باشند حکومت ها از بین می روند و آنچه برجای می ماند، نام نیک یا بد است و چه بهتر که انسان وقتی در مسند حکومت کشوری وجود دارد، مصلحت مردم را در نظر بگیرد و برای مردم کار کند و در حقیقت پیرو سیره نبوی و علوی شود.