موسسه فهیم

خلاصه ها

مقاله , قرآن ,

سید قطب و نظریه تصویر هنری در قرآن

انواع قرائت قرآن

انواع قرائت قرآن

در این مقاله به یکی از زیر مجموعه‌های ادب مواجهه با قرآن پرداخته شده است، ابتدا در یک بررسی تاریخی به شیوة قرائت قرآن در هنگام نزول و (قرائت ترتیل)، قرائت ترتیلی پیامبر، قرائت زیبا و حزن‌آمیز ائمه اطهار و قرائت با الحان صحابه پرداخته ایم و سپس قرائت‌های مطلوب، نامطلوب و مورد اختلاف را ارائه نموده‌ایم قرائت ترتیل، تحدیر، تحقیق، تدویر، قرائت همراه با حزن و قرائت نیکو از دستة اول، قرائت هذرمة از دسته دوم و قرائت همراه با ترجیع و تغنی از دسته سوم می‌

مطالب مرتبط

 قاضی زاده: حکم اعدام مفسد از قرآن به دست نمی آید/ محاربه و افساد غیر از مبارزه با دولت است

قاضی زاده: حکم اعدام مفسد از قرآن به دست نمی آید/ محاربه و افساد غیر از مبارزه با دولت است

استاد حوزه علمیه قم در مورد مجازات افساد در قرآن کریم گفت: کسی که مرتکب گناه گسترده ای شود که دارای حدّ نیست، حاکم مجازات را تعیین می کند بنابراین حکم حدی اعدام از آیه شریفه به دست نمی آید گرچه به تناسب کاری که انجام داده باید تعزیر شود.