موسسه فهیم

یادداشت , متفرقه ,

قمه زني مستحب يا حرام؟

کاظم قاضی زاده
قمه زني مستحب يا حرام؟
در زيارت ناحيه مقدسه مي خوانيم
السلام علي المغسل بدم الجراح
سلام بر شستشو شده با خون جراحت 
ظاهرا قمه زني روز عاشورا به جهت شباهت رساني با اين وصف مولانا الحسين ع است
غالبا قمه زنها بعد از تراشيدن سر نيم ساعتي در ضمن عزاداري با طرف مسطح قمه به سر مي زنند و تا حدودي سر اماده مي شود
بعد با تيزي قمه يكي دوتا ضربه اهسته مي زنند و خون فوران مي كند 
و گاهي نامش را حجامت سر مي گذارند
بنظر حقير اين نحوه قمه زني به عنوان اولي نه أضرار به نفس است و نه حرام بلكه با عنوان مواسات با امام شهيد كربلا مي تواند در ايام خاص مثل عاشورا مطلوب باشد
اما با عنوان ثانوي در دوران كنوني كه موارد وحشتناك و بسيار نادر قمه زني در سايت ها و شبكه هاي مجازي برجسته مي شود يا قمه به خردسالان نشان داده مي شودمي تواند حرمت باشد
شايد وجه جمع نظرات دو دسته از مراجع شيعه و سكوت عده ديگر توجه كردن بعضي به اين عنوان و عدم توجه به ان باشد
به يكي از بزرگاني كه قائل به  استحباب است گفتم امروز شيعه با اين عكس ها بد نام و مورد تنفر قرار مي گيرد
ايشان گفت در عوض در هند و پاكستان عده اي با ديدن اين امور و نحوه عزاداري ها و اظهار ارادت ها جذب تشيع مي شوند
عرض كردم بر فرض كه اينگونه باشد ولي بايد در دنياي امروز اهل امار و درصد بود تحقيق كنيد كه قمه زني چند درصد بازدارندگي و چقدر جاذبه جهت سوق به تشيع دارد