موسسه فهیم

سخنرانی , انتخاب سردبیر , متفرقه ,

سخنرانی استادقاضی زاده در دیدار علما و روحانیون با رياست جمهور

گزارش سخنرانی استادقاضی زاده در دیدار علما و روحانیون با رياست جمهور٩٦/٣/٣٠

جناب آقای روحانی! حضرتعالی در قم و در میان اساتید بلند پایه حوزه علمیه علاقه مندان و هوادران بسیاری دارید. اگرچه احیانا نقدهایی هم دارند ولی جزو هواداران شما هستند. با توجه به صندوق سیاری که در انتخابات اخیر رأی مراجع و اعضای بیوت را در خود داشت نشان می دهد که سهم شما از دیگری بیشتر بوده است و این نشانگر اعتماد مراجع و نزدیکان آنان به شماست.
بد نیست که با توجه به این همراهی و همدلی، سطح روابط شما با حوزه علمیه به لحاظ نهادی عمیق تر تعریف گردد تا عواملی که روابط را خدشه دار می کنند از بین بروند. و مثل دولت قبل قبل[دوران خاتمی] نماینده های بیشتری داشته باشید.
با انتخابات گذشته روشن شد که دو جریان فکری با دودسته هوادار وجود دارد. دسته ای اکثریت که بیش از 60% و دیگری یک جمعیت 30%:
گروه اول که تبلورش رأی به حضرتعالی بود به بحث های چون: حاکمیت مردم، مردم سالاری دینی ، حق الناس دیدن رأی مردم، اسلام رحمانی، حفظ حریم خصوصی شهروندان و تنش زدایی با دنیا تأکید دارد اما گروه مقابل که محترم هستند و هوادارنی هم در حوزه دارند به مباحثی چون: حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی، تک صدایی، محدودیت مطبوعات، تأکید بر تکلیف مردم به جای حق مردم، عدم مرزبندی میان حریم خصوصی و حریم عمومی؛ تأکید دارند.
‏این دو گروه  هر يك مبانی فکری خاص دارند اما گروه دوم که اقلیت جامعه هستند صدایشان بیشتر شنیده می شود. 
چرا؟! یک دلیل آن این است که دستگاههای تبلیغاتی در اختیار این گروه اقلیت است. این بخش دست ما و شما نیست و فقط دعا می کنیم که این گروه همان گونه که بر عدالت تأکید می کنند بر عدالت رسانه ای هم تأکید داشته باشند. چرا باید اقلیتی که تنها 30% هزینه رسانه ها را تأمین می کنند 100% رسانه ها را در اختیار داشته باشند؟!
‏بخش ديگر بودجه های فرهنگی است که در اختیار 60 نهاد حوزوی قرار می گیرد . من محاسبه کردم 90% این بودجه ها از  رديف ١٧ تحت مديريت جناح فكري اقليت است كه بخشي در خدمات عمومي روحانيون خرج مي شود و بخشي بطور مستقيم انديشه گروه دوم كه اقليتند را ترويج مي كنند.
‏⁉️بعنوان مثال در موسسه ای که سالانه 22 میلیارد تومان بودجه از دولت می گیرد رسما طلبه ها باید در دوسال اول کتاب های رئیس موسسه را بخوانند. در این موسسه افرادی تربیت می شوند که در هتاکی و نقدها و تهدید های سخت نسبت به تفکر گروه اول و رييس جمهور گوی سبقت را ربوده اند.
⁉️شخص دیگری که در یک شورای شش نفره هست که 400_500 نفر از فضلای حوزه را در سال ٩٤برای خبرگان رد صلاحیت کرده ، سالی 2 میلیارد تومان بودجه می گیرد. وقتی سایت موسسه این آقا را باز می کنید ناباورانه فقط عکس ایشان هست و رسما نوشته این مؤسسه برای نشر افکار این آقاست. من حساب کردم این موسسه ماهی  150 میلیون تومان که معادل شهریه 250 طلبه هست صرف می کند تا به طلاب موسسه اش شهریه بدهد و کتاب هایش را تحقيق كرده و در اخر چون  فروش نمي رود توزیع کند و هدیه بدهد.
‏چرا بودجه های دولتی این گونه هزینه می شود؟ اگر می توانید کل این هزینه ها را حذف کنید و آنها هم مثل ما که هزینه ای در اختیار نداریم، فعالیت کنند. یا حداقل در اختصاص بودجه اعتدال داشته باشید؛ البته نظريه پردازان گروه اول کم نیستند و بايد براي تك تك شاخصها نظريه پردازي كنند
با اینکه رهبری از حق الناس بودن رأی مردم گفتند اما گروه دوم به لحاظ فکری و نظری چند سطر در باره حق الناس بودن رأی مردم نوشته اند؟!. اما دوستان ما که در گروه اول هستند به لحاظ فکری و نظری توانسته اند این گونه مباحث را نهادینه کنند.